גלריה

סינמטק תל אביב

סינמטק תל אביב- אירוע 20 שנה לגרינפיס ישראל

לילות קיסריה

לילות קיסריה

לילות קיסריה

לילות קיסריה

הקרנה סולארית- חומות ירושלים

הקרנה סולארית- חומות ירושלים

פסטיבל בטופנא- בקעת בית נטופה

פסטיבל בטופנא- בקעת בית נטופה

אוניברסיטת בר אילן- יום ירוק

אוניברסיטת בר אילן- יום ירוק

אוניברסיטת בר אילן- יום ירוק

אוניברסיטת בר אילן- יום ירוק